Vesterhavet

Vesterhavet

Foto: visitvestjylland

Vesterhavet, eller Nordsøen som det retteligt hedder, er både en stor legeplads og en stor arbejdsplads.

Vesterhavet har altid tiltrukket sig opmærksomhed, både som arbejdsplads og som legeplads og kysten er  under konstant påvirkning af bølger og strøm fra Vesterhavet.  Siden 1875 har staten udført kystbeskyttelse, først med høfter ved fx Harboøre Tange og Bovbjerg, og senere også med kystfodring, hvor man pumper sand ind på stranden. På Vestkysten er der anlagt ca. 100 høfter af granit og beton, og den første blev anlagt ved Bovbjerg.

Vesterhavet, eller Nordsøen som det retteligt hedder, er både en stor legeplads og en stor arbejdsplads. Rigtig mange af landets spisefisk fanges her og landes i Thyborøn Havn. Havet er samtidig en vild legeplads for surfere, lystsejlere og badegæster, der gør klogt i at have respekt for havet og strømmen.

Vesterhavet eksisterede allerede for 350 millioner år siden. Senere har havet gennemgået mange forandringer. Nedflytningen af Vesterhavets bækken skete i tertiærtiden. Først efter sidste istid for cirka 10.000 år siden fik havet stort set sin nuværende form. Havet forandrer sig stadig dynamisk. Vandspejlet er i gennemsnit hævet 33 cm pr. århundrede i de sidste 7.500 år. I de sidste 100 år er vandspejlet hævet 20 til 25 cm. I de sidste istider var Vesterhavet flere gange dækket af is. I de varme mellemistider var store dele af dagens kystlinje oversvømmet. 

Lystfiskeri

Ravjagt ved Vesterhavet

Jernkysten